Bejelentés


Szőnyi Polgárőr Egyesület Kulcs a biztonsághoz!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Szőny rövid története

Neve a magyar nyelvemlékbeli "sző" melléknév származéka, amelynek jelentése: fehéres, szőke. Okleveles említése 1249: Sceun, 1397: Zywn, 1422: Zewn. A római korban fontos stratégiai pont volt Pannónia északi határán. Neve Brigetio, és mint légióstábor összeköttetésben állt Aqincummal. Gallienus császári hatalmát a brigetiói légió védte meg. Valentinianus császár itt halt meg 375-ben a quad követekkel folytatott tárgyalások közben A polgári és katonai településről valamint temetőiből gazdag - a római kultúra és művészetek sok- színűségét bemutató - leletanyag került elő. 1249-ben az esztergomi érsek tulajdona volt, aki elcserélte IV. Béla királlyal egy másik faluért. 1422-ben a komáromi várhoz tartozott. 1529-ben az akkor már jelentős mezővárost a törökök elpusztították. 1627. szeptember 13-án II. Ferdinánd és IV. Murád megbízottjai Szőnyben megújították a békét. A 17. század első felében református vallású magyarokkal népesült be. 1700-ban Mátyás Pál felesége Zsuzsanna, sziámi ikreket szül. A gyerekeket nyilvánosan körbehordozták Európában, majd elvették a szülőktől, és a pozsonyi Orsolyák zárdájába kerültek. Az 1763. június 28-i földrengés sok lakóházat rongált meg. Az 1784-1787-es népszámlálás szerint gróf Zichy Miklós özvegyének birtoka. 266 házban 339 család élt, népessége 1638 fő. 2 papot, 122 nemest, 17 polgárt, 90 parasztot, az utóbbi kettő 100 örökösét és 188 zsellért írtak össze. A szabadságharc alatt, a Komáromért vívott harcok során sokat szenvedett a település. 1859-ben 1789 lakójából 1013 református, 764 katolikus és 12 zsidó volt. A népoktatást katolikus és református elemi iskolák szolgálták. Vendégfogadója, sörháza volt és szeszgyára üzemelt ekkor. Fő terményei: zab, búza, kukorica, burgonya, repce. Később az ácsi cukorgyár közelsége miatt szívesen termesztettek cukorrépát is. A vasútvonalak megnyitásáig jól jövedelmezett a fuvarozás. A Zichy-birtokon jelentős birkatenyésztés folyt. 1860-ban megnyitották az Ujszőny-Székesfehérvár vasútvonalat. 1884-ben a Budapest-Újszőny vasútvonal átadásával létrejött az összeköttetés Budapest és Bécs között a Duna jobb partján. Az I. világháborúban 750 szőnyi vett részt, 160 halt hősi halált. Társadalmi életének aktivitását jelzi, hogy Gazdakörét 1919-ben, Levente Egyesületét 1925-ben, Önkéntes Tűzoltó Testületét, Polgári Lövészegyletét, Iparos Körét 1930-ban, míg a SzőnyiFootball Clubot 1935-ben jegyezték be. A jól működő Szőnyi Férfikar és a Gesztesi járás énekkar 1937-ben itt rendezték dalosünnepélyüket. Népkönyvtárát 1927-ben kapta a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól. A kőolajfinomító építése 1942-ben kezdődött és a II. világháború idején már termelt. 1944-45-ben több bombatámadás érte. A II. világháború harcai 1945. március 27-én értek véget a község területén. A Szőnyi Szabadság Termelőszövetkezet 1950-ben alakult meg. A települést 1977-ben egyesítették Komárommal. Lakossága 1970-ben 5104 fő volt, területe: 2636 ha. NÉPRAJZ Földrajzi nevei őrzik a múltat. Pl. Cége (a halászok lejárója a Dunára), Serfőző-kert (az egykori sörfőző házhoz tartozott), Kastély (Gyürky-kastély, a 20. század elején épült a Serfőző kertben), Vámhíd (az uradalom 1890-ig itt szedte a vámot), Malom-állás (az egykori szőnyi dunai molnárok állásai voltak), Nadrágszijj (a lóvasút helye, ezen szállították az erődítési munkálatokhoz a kőbányákból a követ.) A történelmet idézi a Cirónia (a régi Brigetio polgárvárosa a mai Vásártér helyén), Pannónia (régi kőerődítmény nyomai vannak a föld alatt, a feltételezések szerint itt halt meg Valentinianus császár), Országúti dűlő (a hagyomány szerint 1627-ben itt kötötték meg a szőnyi békét), Puskaporos dűlő (a Csillagvár egyik ide épített puskaporos raktáráról), Töröklesi (a törökök hordták össze a dombot, leshelynek). A községben a deszka oromzatú házakra jellemző az ún. állóhézagos oromfal. Amikor a ház elejéről elkerült az ágasfa, akkor a ház deszka oromfalára tették a padlásajtót (Pl. Kossuth L. u. 59.). KATOLIKUS, REFORMÁTUS EGYHÁZ Az 1741-től betelepülő római katolikusoknak előbb fiókegyházuk alakult, ezt szervezték plébániává 1787-ben. Az ősi háromhajós templom az 1763-as földrengéskor elpusztult, s az új 1777-ben készült el. Anyakönyveit 1741-től őrzi. A református egyház meglétéről 1624 óta vannak adataink. Az 1681. évi történy felsorolta a szabad vallásgyakorlattal rendelkező települések sorában ("artikuláris hely"). Jeles lelkipásztorai voltak Alistáli György, aki 1674-1676 között gályarabságot szenvedett; a szintén gályarabságra ítélt Csuzi Cseh Jakab 1686-1692 között volt szőnyi lelkész, innen Pápára került, 1693-tól püspök lett; Pap Gábor 1875-1878 között lelkész, később dunántúli püspök volt. Az anyakönyvek 1705-től, a régi jegyzőkönyvek az 1700-as évek közepétől vannak meg. Értékesebb iratok: n. Rákóczi Ferenc levele a szőnyi egyházhoz, Rabatta generális oltalomlevele 1688-ból, s még egy oltalomlevél 1707-ből. A templom 1787-ben épült. 1870-1880 között átépítették, ekkor nyerte el mai formáját.

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Kitti [ 2011-10-12 20:27 ]

Nemsokára SZŐNY-re megyünk osztálykirándulásra remélem jól fogjuk érezni magunkat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Czunyi Barbara [ 2010-11-06 09:17 ]

Mostmár legyalább tudom, hogy hol is lakom:)
Szőny a legjobb hely:)Kristály Tibor [ 2009-11-30 20:10 ]

\"Töröklesi (a törökök hordták össze a dombot, leshelynek).\"

Ehhez a bejegyzéshez csak annyit fűznék hozzá, hogy én az öregektől úgy hallottam, hogy a Töröklesi nevet azért kapta a bélapusztánál lévő domb, mert onnét lesték a törk közeledését. Hadászatilag sincs értelme egy ekkora dombot összehordani egy támadó hadsereg szempontjából pusztán megfigyelési célra. A falu népe meg mint természetes magaslatot (szerintem) kihasználta a török közeledtének a megfigyelésére.balage [ 2009-10-25 20:25 ]

Kiegészítés Szőny rövid történetéhez:-Szőny eredeti neve ZEUN volt, ami sumer nyelven A Hold Templomá-t jelenti.A Duna( régi nevén Ister ) jobb partján fekszik.Varga Péter [ 2009-05-28 22:09 ]

Lokálpatrióta vagyok. Szőny múltja szépen ki fejtve, én az 1945 utáni történéseket jobban kifejtettem volna. Mindenesetre szép a polgárőröktől, hogy megalkották ezt az oldalt. Sikeres munkát kívánok az egyesületnek.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!